Vrijeme

Korisnička zona

NOVOSTI

 

EKO akcija čišćenja obale i podmorja održana je 07.06.2014. po treći put u organizaciji ŠNRU „UDICA“ na prostoru uvale Krušica.

U ovoj akciji članovima „UDICE“ su se pridružili i ronioci PŠU „SALDUN“ te članovi PŠU „MAVARČICA“ i EPMU „OKRUK“.

Uspješno je postignut glavni cilj akcije, a to je smanjenje nagomilanog otpada koji je nemarom završio u moru i priobalju.

Tako su iz akvatorija Krušice izvađene brojne automobilske gume, velika količina sekundarnih sirovina i ponajviše plastične ambalaže.

Napredak u okolišu je vidljiv, otpada je znatno manje nego u prijašnjim akcijama.